Type beschrijving voor lastenboek

Design

De oppervlaktebeluchter bestaat uit een vlakke plaat, figuurzaag gesneden, op de welke 12 schoepen zijn vastgemaakt. Het bovendeel van de schoepen vormt een hoek van 35° met de horizontale. Daardoor wordt het spuiwater in de toegewezen richting geleid. Deze constructie laat toe een circulatie te creëren om het geheel van het actieve slib in het beluchtingsbekken in suspensie te houden. De vorm van de beluchter is zo dat hij de krachten vermindert van de wrijving van het water op de schotel en zodoende elke dichtstopping verhindert. Het gevolg hiervan is de verhoging van het zuurstofgehalte gekoppeld aan een vermindering van de axiale en radiale krachten op de tandwielkast.

Waterbeweging

De beluchter AIRMAX is ontworpen om twee bewegingen op het water uit te voeren. Een eerste in een horizontaal vlak. Deze beweging creëert de circulatie van het bekken type “Carrousel®”. Een tweede in een verticaal vlak. Door de wenteling van de schotel wordt het water voortgestuwd van het middelpunt naar de buitenkant van het bekken. In de bodem komt het water van de buitenkant terug naar het middelpunt. Deze beweging van het water laat toe het actief slib in het bekken weer in suspensie te brengen.

Ontwerp

De diameter van de door de leverancier voorgestelde beluchter zal berekend worden door :

D = 0,15 x(SOTR)^1/2 + 0.8Waar :   D =diameter SOTR, zuurstof inbreng kg O2 /uur op standaard condities. 

Deze diameters kunnen verhoogd worden indien de klant een belangrijkere menging van het actief slib eist. De tangentiële snelheid van de schotel is lager dan 5.5 m/sec., hoe groot de diameter ook mag zijn. Om de kracht op de tandwielkast te verminderen zal de axiale kracht lager of gelijk zijn aan het totaal gewicht van de schotel en de as.

Oppervlaktebescherming van het staal 37

  • SA 2 1⁄2
  • 2 lagen epoxy 150 microns
  • Totaal : 300 microns

Tandwielkast

De gegarandeerde berekende levensduur van de lagers is 50.000 of 100.000 u. (volgens norm ISO B 10).

In geval van oxidatiesloot, is de servicefactor hoger dan 2 ten opzichte van het opgenomen vermogen en hoger dan 1.75 ten opzichte van het vermogen van de motor.

In geval van bekken met integrale menging, is de servicefactor hoger dan 1,75 ten opzichte van het opgenomen vermogen en hoger dan 1,5 ten opzichte van het vermogen van de motor.

Het gemiddelde rendement voor alle grootten is 99 % per trap.

Voor koppels hoger dan 15000 KNm, de onderste lager zal buiten het oliebad blijven (en door vet gesmeerd) om alle lekken te voorkomen. Deze tandwielkasten zullen met een deksel gebouwd worden.

Beperking van hinder

Ten einde de akoestische hinder en de aerosols te beperken, kan de beluchter AIRMAX® volledig overkapt worden. De afmetingen van de omkasting zijn bepaald door de beluchter leverancier.

Beluchters gamma

De beluchter AIRMAX® is beschikbaar in een diametergamma van 1 à 3.75 m. en het vermogen van 3 à 250 kW, met motoren van één of twee snelheden.

test facilities-lowdef