Chapelle

2 AIRMAX 2500

WWTPArakj

26 AIRMAX 2200

 WTPdenCanal

16 AIRMAX 2300

WWWtp-Kharj

12 AIRMAX 2500

wtp-industry-vacom

1 AIRMAX 1400

wtp-industry-masure

6 AIRMAX 2100
 

wwtp-soignies

2 AIRMAX 2500

wwtptrivieres

2 AIRMAX 2750

wtpmiddleast

48 AIRMAX 2400 & 2200