Nazywana także standardową efektywnością napowietrzania (standard aeration efficiency), jest stosunkiem zdolności natleniania w warunkach znormalizowanych do mocy (P; kW) pobranej w czasie pomiaru.

Standardowa efektywność napowietrzania mierzona jest w czystej wodzie, a więc jest to wartość powtarzalna, ale czy znaczy to, że odzwierciedla ona wysokość rachunku za energię elektryczną? I tak, i nie! Oczywiście, pomiar wykonany prawidłowo w danym zbiorniku pozwala porównać ze sobą dwa aeratory, ale nie jest to kompletne wyliczenie rachunku za prąd. Dlaczego? Ponieważ aeratorów powierzchniowych używa się do napowietrzania ścieków zawierających osad czynny, a to zmniejsza wydajność każdego systemu napowietrzającego o wartość określaną jako czynnik alfa. Czynnik ten jest taki sam dla wszystkich aeratorów powierzchniowych i jest on znacznie wyższy niż dla napowietrzania drobnopęcherzykowego i innych zatapialnych mechanicznych systemów napowietrzania pęcherzykami powietrza!. Ponadto przy obliczaniu bilansu energetycznego procesu napowietrzania należy uwzględnić także inne niezbędne urządzenia elektryczne, takie jak mieszadła czy dmuchawy. Przy wolnoobrotowych aeratorach o dużej średnicy, takich jak AIRMAX, nie mają zastosowania takie urządzenia jak mieszadła czy dmuchawy. Na dodatek nie występuje tu czynnik starzenia (utrata wydajności z czasem), ponieważ w aeratorach wolnoobrotowych wydajność nie zmniejsza się z wiekiem urządzenia! Oznacza to, że projektowanie takiego systemu napowietrzania jest łatwiejsze od innych.

Jaką więc standardową zdolność natleniania mają aeratory AIRMAX?

I znowu: zależy to od zbiornika, średnicy i prędkości obrotowej oraz mocy. Zdolność netto może osiągać 2,1 kgO2/kWh do nawet 3,5 kgO2/kWh w skrajnych przypadkach. Celowo używamy tutaj określenia „zdolność netto”, ponieważ wpływ na rzeczywistą wydajność ma także efektywność silnika elektrycznego i przekładni mechanicznej. Firma Kamps oferuje wyłącznie przekładnie wysokiej jakości.

Wnioski

Parametry napowietrzania w wodzie czystej wypadają korzystniej dla systemów drobnopęcherzykowych, jednak rozpatrując kwestię od strony rachunku energetycznego, aeratory powierzchniowe AIRMAX wypadają lepiej. Sytacja ta staje się dużo wyraźniejsza, jeżeli uwzględni się czynnik alfa dla zatapialnych drobnopęcherzykowych systemów napowietrzających.